Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos KIR Holmbladsgade 11, 2300 København s, CVR. 35339868. Som følge af din aftale accepterer du denne privatlivspolitik.

Generelt.
Når du køber en service hos salonen, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og behandlinger. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger. Gennem din aftale med salonen indsamles der personoplysninger om dig. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning som har virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov. Her kan du læse hvilke informationer der samles, hvordan de behandles, hvad de skal bruges til, hvem der har adgang til dem, samt hvem du kan kontakte hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Personoplysninger.
Salonen beder om dine almindelige kontaktoplysninger når du bestiller en tid. Det er primært oplysninger som navn, telefonnummer og e-mail. De personoplysninger som indsamles, bruges til at identificere dig som kunde. Oplysningerne vil blive opbevaret i salonens IT-system. Oplysningerne vil typisk blive slettet efter 5 års inaktivitet, fra udgangen af et regnskabsår. Du har som kunde hos salonen ret til at få salonens bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til oplysningerne. Du er berettiget til at gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger. Ligeledes er du berettiget til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet af salonen. Som kunde er du også berettiget til at få slettet dine oplysninger, såfremt salonen ikke har fortsat har legitim interesse i at opbevare dem. Bemærk, at såfremt salonen i henhold til gældende lovgivning er forpligtiget til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve dem slettet. Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Salonen gemmer de personlige oplysninger som du afgiver i IT-system, som opbevares i salonen. Sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at oplysningerne håndteres forsvarligt og under hensyntagen til kundens rettigheder.

Kontakt.
Ønsker du adgang til de oplysninger som er registreret om dig hos salonen, skal du rette henvendelse til Kir på e-mail: info@kirhair.dk eller telefon 53571213
Ønsker du at klage over salonens håndtering af dine oplysninger, skal du rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 Kbh. K tlf. 33193200 e-mail: dt@datatilsynet.dk